Üye Girişi Yapınız     


    E-Posta
    

    Şifreniz
    Şifremi Unuttum


Ana Sayfa Site Hakkında İletişim Ziyaretçi Defteri Döküman İndir Makale Ekle Haber Ekle

     PHP ile veritabanı işlemleri(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
     admin     29.05.2012     23:13:20

Bu makalemde, PHP ile kayıt ekleme(insert),  kayıt listeleme(select), kayıt değiştirme(update) ve kayıt silme(delete) işlemlerini  detaylı bir şekilde anlatacağım. Buradaki işlemleri anlayarak gerçekleştirebilirseniz, veritabanı üzerinde her türlü işlemi yapabilirsiniz. Detaylı veritabanı işlemleri, sizlerin sql bilgisine ve ilişkisel veritabanı mantığını ne kadar bildiğinize bağlı bir konu. Bu konularla ilgilide zaman zaman makale yayınlamaya çalışacağım.İşlem Basamaklarımız:

1.Öncelikle phpmyadmin arayüzünden bir veritabanı oluşturuyoruz ve basit bir tablı oluşturuyoruz.

2.Kayıt girişi için html form oluşturma(ekle.html)

3.Kayıt girişinin gerçekleşmesi için php sayfası oluşturma(ekle.php)

4.Kayıları listeleme sayfası(liste.php)

5.Kayıtları silme sayfası(sil.php)

6.Düzenlenecek kayda ait bilgileri görüntülemek için bir php sayfası(duzelt.php)

7.Düzenlemenin kaydedilmesini sağlayacak bir php sayfası oluşturma(duzelt2.php)

İşlem-1

  •   veritab adında bir veritabanı oluşturun.
  •  veritab adında bir tablo oluşturun.
  •  Tablonun alanları(id, ad, soyad, okul, bolum, num, il). Burada id birincil anahtar ve otomatik sayı, diğeleri varchar veri  tipindedir.

İşlem-2

ekle.html sayfası


<html>

<head>

  <title>Ayhan SATI-Kayıt Ekleme</title>

</head>

<body>

<form name="form1" action="ekle.php" method="post">

<table border="1">

 <tr>

  <td>Adı</td>

  <td><input type="text" name="ad" /></td> 

 </tr>

 <tr>

  <td>Soyadı</td>

  <td><input type="text" name="soyad" /></td> 

 </tr>

 <tr>

  <td>Okulu</td>

  <td><input type="text" name="okul" /></td> 

 </tr>

 <tr>

  <td>Bölümü</td>

  <td><input type="text" name="bolum" /></td> 

 </tr>

 <tr>

  <td>Numarası</td>

  <td><input type="text" name="num" /></td> 

 </tr>

 <tr>

  <td>İli</td>

  <td>

    <select name="il">

                  <option>Ordu

                  <option>İstanbul

                  <option>Ankara

                  <option>İzmir

                  <option>Bursa

                  <option>Adana

                  <option>Antalya

                  <option>Samsun

                </select>

  </td> 

 </tr>

 <tr>

   <td colspan="2" bgcolor="aqua">

     <input type="submit" name="kaydet" value="Kaydet" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;

                 <a href="liste.php">Kayıtları Listele</a>

   </td>

 </tr>

</table>

</form>

</body>

</html>

İşlem-3

ekle.php sayfası


<html>

<head>

  <title>Ayhan SARI - Php ile vt işlemleri</title>

</head>

<body>

<?php

$host = "localhost";  //Genellikle değişmez, çoğu hostta localhost olarak kullanılır.

$dbkul = "root"; //Veritabanına bağlantı için kullanıcı adımız

$sifre = "";  // Veritabanına bağlantı için kullanıcı şifremiz

$dbadi = "veritab";  //Veritabanına bağlantı için veritabanı adı

//MySQL bağlantısı

$baglan = mysql_connect($host,$dbkul,$sifre);

//MySQL bağlantısı kontrolü

if(!$baglan)

  {die ("MySQL Bağlantı Hatası!...");}

 else

  {echo ("MySQL Bağlantısı Başarılı!...");}

mysql_select_db($dbadi) or die("Veri tabanına Bağlanılamadı!...<hr>");

  echo "Veritabanına bağlanıldı!...<hr>";

$ad = $_POST [’ad’];

$soyad = $_POST [’soyad’];

$okul = $_POST [’okul’];

$bolum = $_POST [’bolum’];

$num = $_POST [’num’];

$il = $_POST [’il’];

$kayit_sorgu = mysql_query("INSERT into veritab(ad,soyad,okul,bolum,num,il) VALUES(’$ad’,’$soyad’, ’$okul’,’$bolum’,’$num’,’$il’)") or die("Hata olustu! Tekrar deneyin");

echo ’<font color=red>’."KAYIT GERÇEKLEŞTİ...".’</font>’;

?>

<br><br>

<a href="liste.php">Kayıtları Gör</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="ekle.html">Yeni Kayıt Ekle</a>

</body>

</html>

İşlem-4

liste.php sayfası


<html>

<head>

  <title>Ayhan SATI-PHP ile VT işlemleri</title>

</head>

<body>

<table border="1">

 <tr>

   <td bgcolor="#CCCCCC" align="center"><b>İşlem</b></td>

   <td bgcolor="aqua" align="center"><b>ADI</b></td>

   <td bgcolor="aqua" align="center"><b>SOYADI</b></td>

   <td bgcolor="aqua" align="center"><b>OKULU</b></td>

   <td bgcolor="aqua" align="center"><b>BÖLÜMÜ</b></td>

   <td bgcolor="aqua" align="center"><b>NUMARASI</b></td>

   <td bgcolor="aqua" align="center"><b>İLİ</b></td>

 </tr>

<?php

$host="localhost";

$dbkul="root";

$sifre="";

$dbadi="veritab";

$baglan=mysql_connect($host,$dbkul,$sifre);

 if($baglan)

    {echo("MySql Bağlantısı Gerçekleşti!...");}

  else

    {echo("MySql Bağlantısi Gerçekleşmedi!...");} 

 mysql_select_db($dbadi) or die("Veri tabanına bağlanılamadı!...<hr>");

  echo "Veritabanına bağlanıldı!...<hr>";

 $sorgu=mysql_query("SELECT * FROM veritab");

 while($sonuc=mysql_fetch_array($sorgu))

 { //Tablo içerisine yazdırma

   echo ’<tr>

          <td bgcolor=#DDDDDD>

                                  <a href=sil.php?kayit_ID=’.$sonuc[’id’].’>Sil</a>&nbsp;/&nbsp;

                                  <a href=duzelt.php?kayit_ID=’.$sonuc[’id’].’>Değiştir</a>

                                 </td>

                                 <td>’.$sonuc[’ad’].’</td>

          <td>’.$sonuc[’soyad’].’</td>

                                 <td>’.$sonuc[’okul’].’</td>

                                 <td>’.$sonuc[’bolum’].’</td>

                                 <td>’.$sonuc[’num’].’</td>

                                 <td>’.$sonuc[’il’].’</td>

                    </tr>’;             

}

 mysql_close($baglan);

?>

</table>

<br>

<a href="ekle.html">Yeni Kayıt Ekle</a>

</body>

</html>

İşlem-5

sil.php sayfası


<?php

$host="localhost";

$dbkul="root";

$sifre="";

$dbadi="veritab";

$baglan=mysql_connect($host,$dbkul,$sifre);

$sil_ID=$_GET[’kayit_ID’];

 if($baglan)

   {echo("MySql Bağlantısı Gerçekleşti!...");}

 else

   {echo("MySql Bağlantısi Gerçekleşmedi!...");} 

 mysql_select_db($dbadi) or die("Veri tabanına bağlanılamadı!...<hr>");

  echo "Veritabanına bağlanıldı!...<hr>";

 $sorgu=mysql_query("DELETE FROM veritab WHERE id=$sil_ID")  or die("Hata olustu! Tekrar deneyin");

 echo ’<font color=red>’."Silme Tamam!...".’</font>’;

 echo ’<a href="ekle.html">Yeni Kayıt Ekle</a>&nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;’;

 echo ’<a href="liste.php">Kayıtları Gör</a>’;

 mysql_close($baglan);

?>

İşlem-6

duzelt.php sayfası


<html>

<head>

  <title>Ayhan SARI - Php ile vt işlemleri</title>

</head>

<body>

<?php

$host="localhost";

$dbkul="root";

$sifre="";

$dbadi="veritab";

$baglan=mysql_connect($host,$dbkul,$sifre);

$edit_ID=$_GET[’kayit_ID’];

 if($baglan)

    {echo("MySql Bağlantısı Gerçekleşti!...");}

 else

    {echo("MySql Bağlantısi Gerçekleşmedi!...");} 

 mysql_select_db($dbadi) or die("Veri tabanına bağlanılamadı!...<hr>");

  echo "Veritabanına bağlanıldı!...<hr>";

 $sorgu=mysql_query("SELECT * FROM veritab WHERE id=$edit_ID");

 //echo ’<font color=red>’."Silme Tamam!...".’</font>’;

 while($sonuc=mysql_fetch_array($sorgu))

 {  $ad=$sonuc[’ad’];

    $soyad=$sonuc[’soyad’];

                $okul=$sonuc[’okul’];

                $bolum=$sonuc[’bolum’];

                $num=$sonuc[’num’];

                $il=$sonuc[’il’];

 }

 echo ’<a href="ekle.html">Yeni Kayıt Ekle</a>&nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;’;

 echo ’<a href="liste.php">Kayıtları Gör</a>’;

 mysql_close($baglan);

?>

<form name="form1" action="duzelt2.php?kayit_ID=<?=$edit_ID?>" method="POST">

<table border="1">

 <tr>

  <td>Adı</td>

  <td><input type="text" name="ad" value=’<?=$ad?>’ /></td> 

 </tr>

 <tr>

  <td>Soyadı</td>

  <td><input type="text" name="soyad" value=’<?=$soyad?>’ /></td> 

 </tr>

 <tr>

  <td>Okulu</td>

  <td><input type="text" name="okul" value=’<?=$okul?>’ /></td> 

 </tr>

 <tr>

  <td>Bölümü</td>

  <td><input type="text" name="bolum" value=’<?=$bolum?>’/></td> 

 </tr>

 <tr>

  <td>Numarası</td>

  <td><input type="text" name="num" value=’<?=$num?>’/></td> 

 </tr>

 <tr>

  <td>İli</td>

  <td>

    <select name="il">

                  <option selected=""><?=$il?></option>

                  <option>Ordu

                  <option>İstanbul

                  <option>Ankara

                  <option>İzmir

                  <option>Bursa

                  <option>Adana

                  <option>Antalya

                  <option>Samsun

                </select>

  </td> 

 </tr>

 <tr>

   <td bgcolor="aqua"></td>

   <td bgcolor="aqua">

     <input type="submit" name="kaydet" value="Düzelt" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;

   </td>

 </tr>

</table>

</form>

</body>

</html>

İşlem-7

duzelt2.php sayfası

<html>

<head>

  <title>Ayhan SARI - Php ile vt işlemleri</title>

</head>

<body>

<?php

$host = "localhost";

$dbkul = "root";

$sifre = "";

$dbadi = "veritab";

$ky_ID=$_GET[’kayit_ID’];

$baglan = mysql_connect($host,$dbkul,$sifre);

if(!$baglan)

  {die ("MySQL Bağlantı Hatası!...");}

 else

  {echo ("MySQL Bağlantısı Başarılı!...");}

mysql_select_db($dbadi) or die("Veri tabanına Bağlanılamadı!...<hr>");

  echo "Veritabanına bağlanıldı!...<hr>";

  $ad = $_POST[’ad’];

  $soyad = $_POST[’soyad’];

  $okul = $_POST[’okul’];

  $bolum = $_POST[’bolum’];

  $num = $_POST[’num’];

  $il = $_POST[’il’];

$duzelt_sorgu = mysql_query("UPDATE veritab SET ad=’$ad’,soyad=’$soyad’,okul=’$okul’,bolum=’$bolum’,num=’$num’,il=’$il’ WHERE id=$ky_ID") or die("Hata olustu! Tekrar deneyin");

echo ’<font color=red>’."Değiştirme Tamam!...".’</font>’;

?>

<br><br>

<a href="liste.php">Kayıtları Gör</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<a href="ekle.html">Yeni Kayıt Ekle</a>

</body>

</html>

----------------------------------------------------------------------------Ayhan SARI

Facebook'ta Paylaş    
Diğer PHP İçerikleri       Tüm Yazılar        Ana Sayfa


  =>Soru Sorun veya Yorum Yazın...

İsim Giriniz :
  

  =>Yapılan Yorumlar...

zafer    12.08.2013    07:42:01

 Selmunaleykum;

Güzel bir çalışma olmuş fakat  ben çalıştıramadım.

Kodlamanın dosyalarını ve sql   db  sini  sitenize eklesenizde indirsek olmazmı. 

İyi Çalışmalar


admin    28.10.2013    11:07:36

a.s. Zafer. Adımları sırasıyla uygularsan hem uygulama yapmış olursun hem de daha iyi öğrenmiş olursun. Lütfen biraz emek :)

Uygulamanın çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Problemsiz :)


Nurullah    04.11.2013    17:21:43

Selamun Aleyküm,

Gerçekten güzel bir çalışma olmuş teşekkürler .böyle güzel örnekleri bir arada toplayıp bize sunduğunuz için ALLAH razı olsun


admin    05.11.2013    10:18:21

Aleyküm Selam Nurullah bey. Ziyaretlerriniz ve katkılarınız için ben teşekkür ederim. Allah hepimizden razı olsun. İyi çalışmalar. 


Aykut    10.12.2013    15:39:11

Çok teşekkürler paylaşımınız için hocam başka elinizde bu tip örnekler varsa bizimle paylaşabilir misiniz ?

Checbox’lı ve Radiobuttonlu bir örnek olursa çok iyi olur onların eklenmesi,silinmesi,güncellenmesini gibi olaylarını bir türlü çözemedim.


s_glsn    17.02.2014    15:08:50

edit= kayıt_id  nedir kayıt id neyin id si?


admin    18.02.2014    10:49:00

edit= kayıt_id nedir kayıt id neyin id si?   Bu sorunuzda yer alan edit=kayit_id ifadesi nerede geçiyor. 


ayhan    02.01.2018    08:25:26

balantı için mysql_connect yerine mysqli kullanbmayı dene.


ayhan    26.01.2018    16:42:16

omer.turk.61@hotmail.com isimli kullanıcıya cevap. Bir sorun olmaması lazım. mysqli bağlantısı deneyiniz.